Semnal IMM : Carta Alba a IMM-urilor din Romania 2014

Semnal IMM :  Carta Alba a IMM-urilor din Romania 2014
Comments Off on Semnal IMM : Carta Alba a IMM-urilor din Romania 2014, 30/06/2014, by , in Business today, Evenimente

 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) lansează joi, 03 iulie 2014, începând cu orele 11:00, la Teatrul Restaurantului Elisabeta, versiunea în limba română a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din România 2014”, ediţia a XII-a.

Acest eveniment este inclus în campania „Săptămâna europeană a IMM-urilor”, ediţia 2014, coordonată de către Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene.

Lucrarea  reprezintă cea mai cuprinzătoare şi aprofundată analiză a situaţiei IMM-urilor din România, a fenomenului antreprenorial, a performanţelor şi problematicii IMM-urilor, fiind un titlu de referinţă în literatura de specialitate, atât în România cât şi la nivelul Uniunii Europene. În realizarea lucrării din acest an s-au avut în vedere, pe lângă problematica specifică IMM-urilor și contextului economico-social național, și prevederile Strategiei UE 2020 şi a Small Business Act, principalele documente strategice ale UE care marchează major evoluţia IMM-urilor din UE şi implicit din România.

 

Principalele categorii de analize incorporate în ediţia 2014 a Cartei Albe a IMM-urilor, sunt următoarele:

a) analiza aprofundată a situaţiei IMM-urilor din România pentru anul 2014 la nivel naţional, regional, sectorial şi judeţean

b) studierea situaţiei IMM-urilor în viziune contextuală

c) analiza fenomenului intreprenorial în dinamică, pornind din 1990 şi până în prezent, cu accent asupra evoluţiilor din 2010 – 2014

d) studierea IMM-urilor şi a celorlalte întreprinderi din România, cu accent  asupra performanţelor de ansamblu, comerciale, financiare, inovaţionale şi sociale

e) analiza esenţializată a problematicii IMM-urilor, fiecare capitol finalizându-se cu o selecţie de aspecte semnificative

f) formularea unui set de modalităţi strategice şi tactice în vederea eliminării principalelor dificultăţi cu care se confruntă sectorul IMM-urile din România, diminuării impactului ameninţărilor contextuale şi valorificării la un nivel ridicat a oportunităţilor economice naţionale şi internaţionale.

Sunt abordate  cinci categorii de probleme majore deosebit de actuale:

  • perceperea ultimelor evoluţii economico-sociale de către întreprinzătorii din România în anul 2014;
  • reliefarea principalelor probleme cu care se confruntă IMM-urile în primăvara anului 2014;
  • caracterizarea esențializată a întreprinzătorilor din România așa cum se prezintă ei după criza economică;
  • reliefarea unor caracteristici constructive şi funcţionale majore de natură managerială, comercială, financiară, inovaţională, umană, ale IMM-urilor din România global şi pe anumite tipologii (dimensionale, sectoriale, teritoriale, juridice etc.);
  • conturarea unui set cuprinzător de modalități strategice și tactice privind relansarea sectorului de IMM-uri.

Partenerul principal al evenimentului este Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – CECCAR. Partenerii evenimentului sunt: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Banca de Export – Import  a României Eximbank S.A.,  YMENS, Alpha Bank, Consiliul European pentru Intreprinderi Mici, Taiwan Trade Center Bucureşti.

Partenerul exclusiv în domeniul societăţilor de asigurare este Groupama Asigurări S.A.

Sponsorul evenimentului este Visa Europe.

Business Avenue Magazine este partener media al evenimentului.

About Business Editor