Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni”
Comments Off on Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investește în oameni”, 13/11/2015, by , in Evenimente

Asociația CITYAUDIT.RO, Operations Research și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București organizează în data de 13.11.2015 conferinţa de încheiere a proiectului regional “Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenţii din Regiunea București-Ilfov”, proiect cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conferința de închidere va fi susținută în data de 13 Noiembrie 2015, orele 13:00, în sediul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, sala 419, Bd. Expoziţiei nr. 30 A, sector 1, București.

Obiectivul proiectului a fost dezvoltarea învăţământului superior bazat pe competenţe în Regiunea București-Ilfov, prin îmbunătăţirea programelor de licenţă şi master specifice domeniilor de studii în management, științele comunicări și relații publice, conform Cadrului Național al Calificărilor în Învățământul Superior, în vederea unei mai bune adaptări a ofertelor de învățământ superior la nevoile pieței muncii și ale societății bazate pe cunoaștere.

Grupul ţintă al Proiectului a fost alcătuit din 250 studenţi din programe de studii de licenţă şi master din toţi anii de studii şi 20 de persoane implicate în elaborarea programelor de studiu în învăţământul superior.

Rezultate obținute în cadrul proiectului:
• 250 de studenti si 20 de cadre didactice implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare;
• Dezvoltarea curriculei pentru disciplinele incluse în proiect şi realizarea suporturilor de curs îmbunătăţite;
• Realizarea a 4 workshopuri cu personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare;
• Actualizarea celor 6 programe de studiu şi a 6 curriculum de curs îmbunătățire prin prezentul proiect;
• Dezvoltarea unei platforme interactive de analiză a datelor pe baza programului informatic NESSTAR si oferirea de training studenților din grupul țintă privind utilizarea programului NESSTAR;
• 10 studii de marketing realizate împreună cu studenți;
• realizarea unei reţele virtuale în cadrul platformei interactive între o serie de organizaţii din regiune;
• 70 planuri de afaceri premiate prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenţilor.

About News Report