Adrian Benta : Ce trebuie sa stim despre noul impozit pe imobile

Adrian Benta : Ce trebuie sa stim despre noul impozit pe imobile
Comments Off on Adrian Benta : Ce trebuie sa stim despre noul impozit pe imobile, 29/03/2016, by , in Business today

BA : 31 mai este termenul pana la care trebuie depuse documentele privind reevaluarea imobilelor pentru aplicarea noului sistem de impozitare. Pe cine afecteaza acest sistem care se aplica din acest an si ce aduce el nou? Sau altfel spus, cine ar trebui sa depuna documentele de reevaluare a imobilelor?

Adrian Bența:

În data de 25 martie avem o modificare foarte importantă a Codului fiscal prin care se prelungește până pe 31 mai 2016 termenul de depunere a declarațiilor privind impozitul pe clădiri datorat la bugetul local. Cu această ocazie se prelungește și primul termen de plată a impozitului până pe data de 30 iunie.

Depunerea unui raport de reevaluare nu este obligatorie ci este facultativă, având ca efect reducerea impozitului pentru acele persoane fizice ce folosesc locuința în activități economice.

Dacă respectiva locuință nu este reevaluată în ultimii 5 ani anterior anului curent, impozitul este de 2%.

Dacă această clădire a fost dobândită sau reevaluată în ultimii 5 ani, impozitul se reduce în intervalul 0,2%-1,3% în funcție de decizia consiliului local.

Practic, se impune ca pentru locuințele în care se efectuează activitate economică, achiziționate sau reevaluate anterior datei de 31.12.2010 să se efectueze o reevaluare pentru a se reduce procentul de impozit.

Dacă locuința utilizată în activități economice este dobândită după data de 1 ianuarie 2011, fiecare persoană ar trebui să facă un calcul în sensul determinării reducerii de impozit față de costul reevaluării.

BA: Daca nu avem nici un sediu social sau punct de lucru in respectivul imobil trebuie depusa o declaratie sau  impozitul ramane acelasi?

Adrian Bența:

Dacă o persoană fizică nu are un sediu de societate sau un punct de lucru la respectiva locație, ipoteza de la care pornim este este folosirea acestei clădiri în activități rezidențiale. Nu se impune depunerea vreunei declarații la direcția de specialitate a primăriei iar impozitul este unul redus.

Consiliile locale au dreptul să stabilească procentul de impozitare pentru destinație rezidențială a locuinței între 0,08% și 0,2%.

Printr-un studiu făcut de noi la finele anului trecut, având ca medie generală primele 50 localități din țară, media impozitului a fost de 0,1%. În acest caz, tot ca medie generală, ne așteptăm la plăți mai mari de impozit în procentul de 7% – 25%.

image-2015-12-15-20667755-41-adrian-benta

BA: Ce se intampla si ce avem de facut  in cazul imobilelor unde exista sedii  sociale ale firmelor, cu sau fara activitate?

Adrian Bența:

Existența unor sedii sociale sau puncte de lucru în cadrul unor locuințe conduce la o multitudine de cazuri diferite în viața de zi cu zi, în funcție de cel puțin 3 parametrii:

  1. desfășurarea efectivă a activității economice la acest punct de lucru sau lipsa activității economice la acel punct de lucru;
  2. utilizarea integrală a suprafeței locuinței respectiv de utilizarea a unei părți în activități economice;
  3. decontarea utilităților cu întreținerea locuinței sau nedecontarea acestora în contabilitatea societății.

Foarte recent a fost publicată HG nr. 159/2016 ce modifică și detaliază procedurile de plată și de declarare a impozitului pe locuințe către bugetul local. În plus, un lucru foarte puțin cunoscut chiar de către direcțiile de specialitate este faptul că sunt introduse măsuri tranzitorii aplicabile numai în anul 2016.

Per ansamblu, dacă ar fi să concretizăm în câteva idei, putem afirma:

  • în cazul în care într-o locuință proprietate a persoanei fizice se desfășoară activități economice și se decontează utilitățile se impune depunerea declarației la taxele locale iar impozitul este unul majorat;
  • dacă în această incintă se desfășoară activități economice, se decontează utilitățile și conform documentelor și a planului cadastral se poate delimita încăperea în care se desfășoară activități economice (nerezidențial) respectiv încăperile care se folosesc în scop rezidențial, impozitul se determină prin însumarea unui impozit majorat pentru camera cu destinație economică cu un impozit redus pentru camerele cu destinație rezidențială.
  • când se desfășoară activități economice și nu se deduc utilitățile și nu poate fi stabilită cu certitudine o delimitare între suprafața folosită în scop economic și suprafața folosită în scop rezidențial, în acest caz impozitul este cel redus pentru destinație rezidențială.

Din punctul de vedere al depunerii declarațiilor, fiecare dintre cele 3 situații de mai sus conduce la depunerea declarației la taxele locale însoțită sau fără documente justificative, de la caz la caz. Subliniem că această ultimă situație, scutirea de documente justificative, este recent apărută în reglementări și apreciem că este puțin cunoscută de primării.

BA:  Noua impozitare depinde de destinatia imobilului cat si de suprafata folosita de catre o societate comerciala?

Adrian Bența:

Pentru locuințele deținute de persoane fizice în interiorul cărora se desfășoară efectiv activități economice, impozitarea este majorată față de folosirea aceleiași locuințe în activități rezidențiale. Consiliile locale au dreptul să stabilească un impozit între 0,2% și 1,3% dacă locuința este dobândită/ reevaluată în ultimii 5 ani. Dacă locuința cu destinație economică a fost achiziționată anterior unei perioade de 5 ani și nu este reevaluată, impozitul este în procent de 2%. De aici apare importanța reevaluării clădirii.

La finele anului trecut, tot printr-un studiu efectuat asupra principalelor 50 localități din România, media generală  stabilită de noi a impozitului a fost de 0,82%. Ulterior, unele consilii locale au revenit și au mai redus din impozit, cum ar fi Cluj sau Constanța, astfel că medie generală este ușor mai redusă.

sursă:  http://itva.ro/Conferinta-impozite-si-taxe-locale-2016.php

BA: Ce se intampla cand avem mai multe imobile? Doar unul dintre acestea poate fi considerat cu destinatie  residentiala?

Adrian Bența:

Spre deosebire de anii precedenți impozitarea nu mai se face în funcție de numărul de imobile deținute ci de scopul deținerii imobilului respectiv de cota de impozit aplicată de consiliul local pentru fiecare locație în parte. În acest caz, pentru imobilul cu destinație rezidențială se va plăti un impozit redus și nu există obligația depunerii vreunei declarații iar pentru celelalte persoana fizică proprietară depune declarație de impunere și în funcție de reevaluare/ lipsa reevaluării/ anul dobândirii se va achita un impozit majorat pentru locuința folosită în activități economice.

Fiecare dintre localitățile unde se află aceste clădiri cu destinație economică poate să stabilească un procent de impozit diferit.

BA: Cum se aplica concret cotele de impozitare la imobilele reevaluate vis a vis de cele care nu au mai fost reevaluate pana la 31 martie?

Adrian Bența:

O reevaluare a clădirilor deținute de persoanele fizice și utilizate în activități economice conduce la o cotă redusă de impozitare în procentul de 0,2-1,3% stabilit de fiecare localitate.

Desigur, efectul principal este neaplicarea unei cote de 2%, cotă prevăzută pentru clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani.

BA: Aveti exemple de cote aplicate de primarii? Sunt diferente mari in tara?

Adrian Bența:

Sunt destul de mari diferențele în țară. De exemplu în București cota pentru clădirile utilizate în activitate economică este de 0,2%, în Otopeni este 0,8%, pentru Râmnicu Vâlcea este de 0,3%.

BA: Daca proprietarii nu reusesc sat finalizeze  reevaluarea pana la sfarsitul lunii mai, ce pasi mai pot urma?

Adrian Bența:

Depunerea documentelor după acest termen se sancționează cu amendă contravențională sau cu avertisment, în funcție de aprecierile inspectorului de specialitate.

 

About Business life